Postupak čišćenja zgrada

Fashion
 • Naš radnih dolazi firminim vozilom gde je sav pribor i oprema za čišćenje
 • Čisti se uvek istim danom
 • Stanari nemaju nikakvu obavezu prema radniku
 • Dolazi uvek ista osoba
 • Svaki dolazak radnik upisuje u kontrolnu listu
 • Svaku zgradu kontroliše ovlašćeno lice
 • Generalno čišćenje se obavlja dva puta godišnje
 • Sa svakom zgradom se obavezno potpisuje Ugovor
 • Cena čišćenja zavisi od broja stanova i stanja zgrade, a kreće se od 220 din mesečno po stanu

 

Opis usluga za čišćenje jednom nedeljno:

 • uklanjanje reklamnog materijala
 • skidanje paučine sa zidova
 • kontrola i zamena sijalica
 • čišćenje prašine sa podesta i stepeništa
 • brisanje poda, vrata i zidova lifta
 • kompletno brisanje staklenih površina na ulaznim vratima
 • metlanje ispred ulaza u zgradu
 • čišćenje staze oko zgrade
 • brisanje ulaznih vrata
 • brisanje gelendera na stepeništu
 • pranje mopom hodnika i stepeništa

 

Dva puta godišnje generalno čišćenje:

 

 • Detaljno brisanje celog prostora
 • Skidanje svih nalepnica
 • Detaljno brisanje kompletnih gelendera
 • Brisanje svih lustera
 • Detaljno brisanje hidranata, ormara za struju
 • Pranje kante za otpad